ਬੇਦਾਅਵਾ - ਮੋਡੇਨ ਨਿਊਜ਼

ਬੇਦਾਅਵਾ

Modennews.com ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਬੋਚ-ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਜਾਂ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, www.modennews.com ਉਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ' ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। www.modennews.com ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। www.modennews.com ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਟੈਕਸਟ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸਿਖਰ, ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ www.modennews.com, ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰੀਅਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਨੈਤਿਕ, ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸੱਟ ਲਈ (ਗਿਣਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ, ਅਸਿੱਧੇ, ਬਹਾਲ, ਅਣਜਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ) ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਜਾਂ ਵਾਧੂ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜੂਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਅਤੇ ਕੀ www.modennews.com ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।