ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ "ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ" ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ "ਮੋਡੇਨ ਨਿਊਜ਼"ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ:

  • ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ
  • ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ
  • ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ
  • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ
  • ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕਾਲ  + 2347053772016

ਈਮੇਲ   [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ www.facebook.com/chiebuka100 ਜਾਂ engr_innocent_ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ