retratação

Modennews.com non garante que o sitio funcione sen fallas nin que o sitio e o seu camareiro estean libres de enfermidades do ordenador ou doutros instrumentos perigosos. Se o seu uso do sitio ou do material resulta nun requisito previo para actualizar ou anular equipos ou datos, www.modennews.com non correrá risco por eses custos nin por calquera dificultades extensas que se deriven deles.

O sitio e o material danse por un motivo "tal cual" con case cero certificacións de toda natureza. www.modennews.com deste xeito non fai garantías, xa sexan expresas ou derivadas, incluíndo a garantía de comerciabilidade, calidade, preparación para unha explicación explícita e non infracción. www.modennews.com non garante a precisión, constancia, clímax ou vantaxes do material, organizacións, programación, texto, representacións e asociacións que aparecen no sitio.

En ningún caso www.modennews.com, os seus provedores ou calquera paria implicado neste sitio serán cometidos por ningún dano de calquera natureza, xa sexa por danos significativos, morais ou materiais (contando, sen necesidade, indirectos, reparadores, non intencionados e danos críticos, vantaxes perdidas ou danos derivados da perda de datos ou da impedancia empresarial) que se produzan debido ao uso ou a debilidade para usar o sitio e o material, xa se considere garantía, aposta definitiva ou extradefinitiva ou algunhas outras. cuestións xenuínas, e se www.modennews.com ensínase sobre a oportunidade de tales danos.